امور حسابداری شرکتها

حسابداری شرکت ها

بخش حسابداری ثبت کلهر با بکارگیری حسابداران مجرب آمادگی انجام کلیه امور حسابداری اشخاص و شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری را دارد.

انجام کلیه امور حسابداری از تنظیم دفاتر قانونی و ثبت اسناد و تهیه صورتهای مالی و تهیه گزارشات مالی و بستن حسابها و تنظیم اظهارنامه مالیاتی تا رفع اختلافات مالی و دفاع مالیاتی و مشاوره در خصوص معافیتهای مالیاتی و... در ثبت کلهر صورت می پذیرد.حسابداری شرکت های سهامی خاص و مسئولیت محدود و تضامنی و تعاونی و شرکت های پیمانکاری و خدماتی و مشاوره وبازرگانی و تجاری.

خدمات حسابداری شرکت ها

انجام کلیه امور حسابداری و مالی انواع شرکت ها

ثبت اسناد حسابداری جاری- معوقه

اعزام نیروی حسابداری از حسابدار تا مدیر و مشاور مالی و مالیاتی با سوابق مفید

ارائه سیستم مالی مناسب جهت شرکتهای جدید التاسیس یا شرکت های با سیستم مالی نامرتب

تنظیم صورت های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و صورتهای مالی تلفیقی گروه شرکتها بر اساس استانداردها

تنظیم صورتهای مالی از روی اسناد و مدارک ناقص

تهیه صورتهای مالی فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی

تنظیم انواع گزارشات مدیریت و تجزیه و تحلیل انواع صورتهای مالی

تهیه سایر گزارشات مالی ومحاسباتی خاص

انجام عملیات اصلاح و بستن حساب ها

بررسی مسائل حل اختلاف مالی فیمابین شرکاء شرکت در سالهای جاری و گذشته

تدوین آیین نامه ها و دستورالعملهای مالی و کنترل داخلی و بهینه سازی سیستم مالی

انجام امور انبارگردانی با نیروهای متخصص طبق اصول و استانداردهای حسابداری

انجام حسابداری مربوط به انحلال شرکت ها و تهیه و تنظیم اظهارنامه های مربوطه

خدمات حسابداری

مشاوره رایگان دریافت کنید

همکاران ما در تیم مشاوره آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

Whatsapp

Whatsapp

بستن